Household Furniture

In tiqt Moil Fas h i o h a j? ¡. e tisf e. Inclutlirii; ^ j;rt3t Vamttv of

CVa!9ej Sdf-aaj 0fd4, Blltl C'uvj7hfis s flttha-

T*U,fc5, fi^idtt-iirAHfii, inii TeAM.-jTur. ^TjvS'iig; Fkamf1: im MAS S, BU

ItilAS- DKEMUSC-TAilil, and Co^.ntOVFii W«l?tliq-TAaiMj and LiMAiYrTiiLii, LijsjsjlEV'-Buoji-iJ'^ES, Oa:: .i^C as* 5 (¿ji-fjiivafo Riiouii, ur ChiiilchiSH Wn*

SficniJOAeEEj DEXSU«» an^ Wbiti^J-tahx-ei tvitfi efltjl^cafire, tmiet6t ca-EOJSTS, and CL3ATJI!-FfcS5Sts; CitlltA-

CASti, CWlHA-S#fitTEJfand CAHUI.C-<£ L A fib--, 'i*f mi l^r UlKTij £ rApjiii ffirCnih-.i. irjd F^destals ^ CiSTHBNi Ah W.a T is H, L .1 hfT koS Ji.H, ei nrt Cbi AMI1EL1 FjjtB-iL'h7.i?a.T, Ri^c^cri, ainiUVLQrK-Crt-SE; b FJ I'H-ULAS3ZS, ImiTAHlli'FSAMES bG:-R.ihitiOits. CHirASf^-pistEi, aril Pitruiii-FjiAJuri; STol-r-OjlAti&BOAifli m, Ti, CifiNB3fR.ajr.iiio, Prd BkAil-WirtliS, tor Furrutiirc,

TO II ICH lb fltilS E Hi

A Short EXPLANATION of the Five OflPE US of ARC HI TECTUREj ft t t H

Fropsr Drn ectiosj for «¡ecuting the di/FiruK Pieces, tlis Moul<j[sgs bting tafaitntqg 3E blje, and the PilWtllitlfii of i?.cfj D £ s ! oa I'futifiitJ,

Tlw Whole TOmprehctided in Two T-IuMDREijCuPPEiii.'Flatus, nearly ijrigtavid.

CaieulsmJ ra ¡mjif&FP jn.i rt/in? tKu j.Kbhi TacTI:, :intt fuitftj w cbr Fiiitf ¡ifi CLrci'iriitj nCLi jl Ptriife^ Ln }i I Di^ifs of t.Tfi-

By THOMAS C H 1 f1 P £ tf D \ L E, CAiiKir- Mavss iind UfufliiTitt«, fn Sti Mmiii'i Lsilt, LjodSfl.

0 0

Post a comment